Koulutukset

25 huhti

Ennakoiva ajaminen kuorma- ja linja-autolla, Rovaniemi

25.04.2024    
09:00 - 15:30
€11,00 - €95,00
Ennakoivan ajamisen koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettava osaa entistä paremmin tunnistaa riskitekijät liikenteessä, välttää vaaratilanteita, toimia oikein ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla olevissa kriittisissä tilanteissa sekä [...]
25 huhti

ADR-täydennyskurssi TP (ei luokkia 1 ja 7, eikä säiliö), Kemijärvi

25.04.2024 - 26.04.2024    
17:30 - 15:00
€18,50 - €190,00
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. [...]
27 huhti

Ennakoiva ajaminen kuorma- ja linja-autolla, Kemijärvi

27.04.2024    
08:00 - 14:30
€11,00 - €95,00
Ennakoivan ajamisen koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettava osaa entistä paremmin tunnistaa riskitekijät liikenteessä, välttää vaaratilanteita, toimia oikein ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla olevissa kriittisissä tilanteissa sekä [...]
02 touko

ADR-täydennyskurssi TP/YT, Oulu

02.05.2024 - 04.05.2024    
08:00 - 11:00
€18,50 - €310,00
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. [...]
11 touko

Ennakoiva ajaminen kuorma- ja linja-autolla, Oulu

11.05.2024    
08:00 - 14:30
€11,00 - €95,00
Ennakoivan ajamisen koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettava osaa entistä paremmin tunnistaa riskitekijät liikenteessä, välttää vaaratilanteita, toimia oikein ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla olevissa kriittisissä tilanteissa sekä [...]
13 touko

Turvallisuusneuvonantajan koulutus, Oulu

13.05.2024 - 15.05.2024    
08:00 - 15:00
€685,00
Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. [...]
16 touko

ADR-peruskurssi (P), Oulu

16.05.2024 - 18.05.2024    
08:00 - 11:00
€18,50 - €300,00
Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa. ADR-ajolupaa [...]
23 touko

ADR-täydennyskurssi TP/YT, Rovaniemi

23.05.2024 - 25.05.2024    
08:00 - 11:00
€18,50 - €310,00
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. [...]
06 kesä

ADR-täydennyskurssi TP/YT, Oulu

06.06.2024 - 08.06.2024    
08:00 - 11:00
€18,50 - €310,00
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. [...]
Scroll to Top